Bostadsrättstillägg

För samtliga medlemmar ingår bostadsrättstillägg till hemförsäkringen som en del i månadsavgiften.

Bostadsrättstillägg är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen med skydd för fast inredning i lägenhet eller radhus och gäller för samtliga medlemmar i föreningen. För mer information eller vid frågor kontakta föreningens försäkringsbolag Trygg Hansa.

Observera att det endast är bostadsrättstillägget som är gemensamt, du måste som enskild medlem fortfarande teckna en egen hemförsäkring.