Revisorer

Revisorer för föreningen väljs av föreningsstämman. 

 

Lars Karlanderordinarie lekmannarevisor
Mia Häggströmlekmannarevisorssuppleant
Mats Örtegren (LR Revision)auktoriserad revisor

Föreningens lekmannarevisorer når du på e-postadressen revisor@slagan.se