Underhållsplan

Underhållsplanen beskriver kända och planerade underhållsåtgärder. Underhållsplanen omfattar åren 2019-2031. Planen uppdateras årligen av styrelsen och revideras vart femte år.

Underhållsplan 2019-2031 uppdaterad maj 2019