Lekplatsbesiktningar

Resultatet av lekplatsbesiktningar sammanställs i protokoll där felen graderas enligt en skala från A till C, samt IFF (inga fel funna). Allvarliga fel åtgärdas omgående.

Protokoll lekplatsbesiktning 2019