Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består under verksamhetsåret 2022/2023 av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Styrelsen består av följande personer:

Harald Notini ordförande
Josefin Silverfur vice ordförande
Jonas Freme kassör
Tobias Forsberg sekreterare
Åsa Selander ledamot
Daniel Rova suppleant
Emma Coan suppleant
Johan Bencker suppleant


Styrelsen nås via e-postadressen info@slagan.se