Radonmätning

Mätningar av radonhalter genomförs löpande med fem års intervaller.

För att ta del av resultatet från radonmätningar kontakta styrelsen.