Teknisk förvaltning

Under den här menyn hittar du information om den tekniska förvaltningen i föreningen.

Här finns bland annat föreningens underhållsplan. Resultatet av lekplatsbesiktningar, information om radonmätningar och liknande information.