Ny styrelse för Brf Slagan

På föreningens årsstämma i maj valdes två nya ledamöter och en ny suppleant till styrelsen. 

Styrelsen består nu av följande personer:
Andreas Bofjäll ordförande
Roger Karlsson ledamot
Sten Bäckström ledamot
Rikard Bergman ledamot
Mari Forsberg ledamot
Mario Ingemann suppleant