Protokoll från årsstämman 2023

Nu finns protokoll från årsstämman i maj 2023 att läsa här.